آدرس و تلفن های کمیته پذیزش

آدرس دبیرخانه کانون معماران ایران: قزوین - خیابان فلسطین غربی - روبروی فرمانداری - پلاک 412- طبقه همکف
02833367062
02833360844