*آدرس برگزاری ورکشاپ آقای مهندس کورش حاجی زاده

 
*آدرس برگزاری ورکشاپ آقای مهندس کورش حاجی زاده
 

برنامه WORK SHOP مهندس کورش حاجی زاده

تاریخ برگزاری: دوشنبه 11 اسفندماه 1393

8:30 الی 9                                           پذیرش

9 الی 11                                              پنل اول

11 الی 11:15                                        استراحت

11:15 الی 12:45                                    پنل دوم

12:45 الی 14                                        استراحت

14 الی 18                                             پنل سوم

 محل برگزاری:قزوین،خیابان نادری شمالی،روبروی دروازه درب کوشک،خیابان رسالت،کوچه یاسینی،جنب مرکز آموزش میراث فرهنگی گردشگری استان قزوین(خانه تاریخی داعی)،سالن شهید محمد بهشتی